VPS Việt - IP Riêng - L5
Người Bán: Hoàng Kim Long
{{ PriceNew }} {{ PriceOld }}
Số ngày:
THÔNG TIN SẢN PHẨM
Facebook Người BánFacebook
Thông TinHoàng Kim Long
CPU4 Core
RAM8GB
Vị TríViệt Nam
Tốc ĐộNhanh lắm
Thời Hạn30 Ngày
Đơn Giá Ngày15,717
Lượt Xem320
Lượt Mua2

Nếu remote VPS bị lag, chậm. Hãy cài Cloudflare WARP 1.1.1.1 để tối ưu tốc độ nhé!

VPS Việt IP RIêng

Số lượng VPS còn lại

Còn 9,997 VPS

Số ngày mua tuỳ ý

Nhưng phải lớn hơn 30 ngày!

Gặp khó khăn

Click messager cuối trang để được hỗ trợ

Sau khi mua VPS

Bạn cần chờ Admin tạo VPS, sau đó bạn vào lịch sử mua VPS để lấy thông tin!

VPS Die

Bù thêm ngày bạn phải chờ!