VPS Việt - L1
Người Bán: Hoàng Kim Long
{{ PriceNew }} {{ PriceOld }}
Số ngày:
THÔNG TIN SẢN PHẨM
Facebook Người BánFacebook
Thông TinHoàng Kim Long
CPU1 Core
RAM1GB
Vị TríViệt Nam
Tốc ĐộMax Speed nên khỏi sợ
Thời Hạn30 Ngày
Đơn Giá Ngày3,450
Lượt Xem1,345
Lượt Mua45

Nếu remote VPS bị lag, chậm. Hãy cài Cloudflare WARP 1.1.1.1 để tối ưu tốc độ nhé!

Vi pi ét vịt nôm, phun bảo hèn, lũi một đủi một

Số lượng VPS còn lại

Còn 9,898 VPS

Số ngày mua tuỳ ý

Nhưng phải lớn hơn 30 ngày!

Gặp khó khăn

Click messager cuối trang để được hỗ trợ

Sau khi mua VPS

Bạn cần chờ Admin tạo VPS, sau đó bạn vào lịch sử mua VPS để lấy thông tin!

VPS Die

Bù thêm ngày bạn phải chờ!