VPS Việt - L2
Người Bán: Hoàng Kim Long
{{ PriceNew }} {{ PriceOld }}
Số ngày:
THÔNG TIN SẢN PHẨM
Facebook Người BánFacebook
Thông TinHoàng Kim Long
CPU1 Core
RAM2GB
Vị TríViệt Nam
Tốc ĐộMax speed nên đừng sợ
Thời Hạn30 Ngày
Đơn Giá Ngày4,600
Lượt Xem637
Lượt Mua24

Nếu remote VPS bị lag, chậm. Hãy cài Cloudflare WARP 1.1.1.1 để tối ưu tốc độ nhé!

Vi pi ét vịt nôm, phun bảo hèn, lũi một đủi một

Số lượng VPS còn lại

Còn 9,951 VPS

Số ngày mua tuỳ ý

Nhưng phải lớn hơn 30 ngày!

Gặp khó khăn

Click messager cuối trang để được hỗ trợ

Sau khi mua VPS

Bạn cần chờ Admin tạo VPS, sau đó bạn vào lịch sử mua VPS để lấy thông tin!

VPS Die

Bù thêm ngày bạn phải chờ!