API CAPTCHA NRO
API CAPTCHA NRO
Người Bán: Admin
Chuyên Mục: NRO
{{ PriceNew }} {{ PriceOld }}
  • Dùng được cho mod Dũng Phạm
  • Giải captcha tự động
Số ngày:
Số thiết bị sử dụng:
THÔNG TIN SẢN PHẨM
Facebook Tác GiảFacebook
Thông TinAdmin
Thời Hạn10 Năm
Đơn Giá Ngày3
Hỗ Trợ CaptchaCÓ (Tặng 100 Captcha)
Lượt Xem8,669
Lượt Tải276
Lượt Mua274
Lượt Dùng Hôm Nay0
Bạn có thể thêm nhiều sản phẩm vào giỏ

Thanh toán một lúc

Số ngày được mua 3650 Ngày

Chỉ hỗ trợ captcha cấu hình thấp

Nếu đang xài mod của shop và muốn mua captcha hãy vào đây để mua

Captcha chỉ dùng được trên màn hình nhỏ nhé!!!!!!

Không giới hạn thiết bị với API Captcha (Số thiết bị sử dụng mặc định là 1, và bạn không cần để ý).

Đây chỉ là phí khởi tạo api captcha (tặng 100captcha test), bạn cần mua thêm captcha cho license để sử dụng

===========Xem key đã mua & Gia hạn captcha===============


===========Mod Dũng Phạm===============

- Cập nhật và vào game 1 lần sau đó vào thư mục "Data"


Mở file và điền như sau, sau đó lưu lại: 

- serverAPIhttp://api.bantool.net/captcha/nro/solve

- keyAPI: Mua xong sẽ có License Code để nhập vào.

- Trường hợp không thấy serverAPI thì Update xong rồi đăng nhập vô game sẽ có!